Gigtskolen-Odder er en almindelig aftenskole med stort fokus på sundhed og bevægelse.

Vi har rigtig mange forskellige kurser der foregår i varmtvandsbassin, og derudover har vi hold i Fysio Pilates, yoga-mindfuldness-pilates og afspændingshold.

Desuden arrangerer vi også løbende debatskabende aktiviteter.

dof