Gigtskolen er en almindelig aftenskole

Vi er en almindelig aftenskole med stort fokus på sundhed og bevægelse.

Vi har rigtig mange forskellige kurser, der foregår i varmtvandsbassin:

  • Ryg hold
  • Hold for gigt

Derudover har vi hold hvor personer med KOL kan deltage, samt andre blandede hold, hvor der tages hensyn til forskellige handicaps.

Udover vandhold har vi hold i

  • Yoga
  • mindfulness
  • pilates
  • Fysio Pilates

Vi arrangerer desuden debatskabende aktiviteter.