Vores bestyrelse og ledelse

Leder

Palle Hansen
palle@gigtskolen.nu
Tlf.: 30236969

Bestyrelsen

Formand
Lisbeth Folsach Christensen

Næstformand
Karen Juelsgaard Hjort

Bestyrelse
Hanne Kjærulff
Gigtforeningens repræsentant Pia Qvist
Daglig leder og kasserer Palle Hansen

Suppleanter
Janne Eggertsen
Dorthe Sønderby