Bassinregler

Hygiejne før brug af bassin

Toilettet skal benyttes inden afvaskning.
Make-up, sololier og lignende skal fjernes inden brug af bassin.
Vask dig grundigt over hele kroppen med sæbe og efterfølgende
brusebad. Skyl grundigt efter.
Brug badehætte – eller skyl/vask håret, børst håret igennem og træk løst
hår ud, så det ikke ender i bassinet. Badebeklædning skal være ren.
Efter toiletbesøg skal der foretages afvaskning på ny.
Som deltager på hold i varmt vand venter deltagerne i for området, uden
for varmtvandsområdet til det foregående hold kommer op

Hygiejne efter brug af bassin

Vask klorvandet godt af kroppen, da det kan irritere huden.
Tør dig godt overalt på kroppen – specielt på udsatte steder for at undgå
svamp.

Bassinet kan ikke benyttes ved

• Alle former for smitsomme sygdomme, betændelser,
diarrésygdomme.
• Ukontrollable besvimelsesanfald/epilepsi.
• Feber.
• Ubehandlet fodsvamp og fodvorter.
• Problemer med at holde på urin og afføring.
• Alvorlig hjertesygdom eller ikke behandlet blodtryksforhøjelse/meget
lavt blodtryk.
• Åbne sår.
• Ukontrolleret diabetes.

Praktiske oplysninger

Som deltager må du aldrig gå i et bassin uden direkte meddelt adgang af din underviser.
Respekteres dette ikke, kan det medføre bortvisning, Uden refusion af indbetalt kursus afgift

Der anbefales brug af egne badesko på alle vådområder
(omklædningsrum, baderum osv.)

Det er vigtigt for dig selv og andre, at du overholder badereglerne.
Rådfør dig med din læge, hvis du er i tvivl.

HUSK 20 kr. til at aflåse dine ejendele i et skab.
(Du får pengene retur)

Se folder med alle bassinregner (PDF)